طیف سنج آزمایشگاهی
اسپکتروفتومتر دو بافر
اسپکتروفتومتر دوگانه
اشعه ماوراء بنفش دو بافر UV
دسته بندی ها بالا
محصولات بالا

ما هستیم کیفیت خوب تامین کننده از طیف سنج آزمایشگاهی, اسپکتروفتومتر دو بافر, اسپکتروفتومتر دوگانه از چین.

چین Macylab Instruments Inc. کارخانه
1
ابزار Macylab Instruments

Macylab Instruments Inc.

Macylab Instruments Inc. یک شرکت با تکنولوژی پیشرفته با حقوق مالکیت معنوی مستقل است. متی، مفهوم پیشرو "فناوری - به دلیل تغییر"، و به عنوان یک هدف کسب و کار، و به طور مداوم کشف، نوآوری جسورانه نگه دارید. به ویژه در زمینه ابزارهای تحلیلی، میسی به طور م... ادامه مطلب